අප අමතන්න

සමාගම තාක්ෂණ සමාගම, අවධානය යොමු

ලිපිනය

 අංක 1047 Zhencheng පාර, Shenang කාර්මික පුරය, Jiangyin සිටි, Jiangsu පළාත්

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

දුරකථන: + 86-0510-66225556 66227756

ෆැක්ස්: + 0510-86297027

WeChat: 13382283399

හවුල් වීමට

                         400 808 2263

අප සමග එක්වීමට අවශ්යද?